CSK Steel

SIA „CSK Steel” projekterar och tillverkar bärande byggnadsställningar av stål. Vi har även specialiserat oss på tillverkning av lätta ramkonstruktioner av stål med hopfällbar botten, något som avsevärt minskar storleken grunden på byggnaden, kostnaderna samt själva byggtiden och att den därigenom kan levereras och tas i bruk snabbare.

 

För att kunna uppfylla dagens krav våra ingenjorer har tillgång till CAD/ CAM program för tredimensionell beräking, konstruering och automatisk detalisering av byggnadskonstruktioner, vilket möjliggör beräkningar för olika byggnormer.

 

Vid byggnadsprojektering gör kontruktörerna en tredimensionell modell; som blir visuellt mera överskådligt, förhindrar att misstag begås, minskar projekteringstiden och att man dessutom får ett effektivare informationstubyte under avstämningsfasen.

 

Under processens gång använder vi de senaste halvautomatiska svetmaskinerna samt en maskin för fyra olika svetmetoder, vilket tillförsäkrar hög produktivitet och kvalitativ konstruktion, något som resulterar i att man kan få fram hela konstruktionen till ett lärge pris och ändå spara resurser.