CSK Steel

„CSK Steel” SIA entwickelt und fertigt Stahltragwerke. Wir haben uns ebenso auf die Fertigstellung von leichtem Stahlrahmenbau mit eingebauter Verspannung in der Bettung spezialisiert, womit das Fundament des Baus verkleinert wird, was Dauer und Kosten des Baus wesentlich verringert und eine schnellere Inbetriebnahme ermöglich.

 

Bei der Bauentwicklung wird von den Entwicklern ein dreidimensionales Baumuster erstellt, dass visuell sehr übersichlicht ist. Dadurch werden Fehler ausgeschlossen, die Planungzeit verringert sich durch einen operativeren Datenaustausch in der Abstimmungphase.

 

Wir venwenden modernste Schweisshalbautomaten und ein Vierseitenschweissautomat, damit Hochleistung und Konstruktionsqualität gewährleistet sind. So werden Mittel eingespart und ein günstiger Preis für die sclüsselfertige Ausführung ermöglicht.

[Translate to DE:] CSK Steel

[Translate to DE:] SIA „CSK Steel” projektē un ražo tērauda nesošās būvkonstrukcijas. Esam specializējušies arī vieglo tērauda rāmjveida konstrukciju ar pamatos izveidotu savilci ražošanā, kas būtiski samazina ēkas pamatu izmērus, izmaksas un ēkas celtniecības termiņus, iegūstot būves ātrāku nodošanu ekspluatācijā.

 

Mūsu inženieru rīcībā ir šodienas prasībām atbilstošas CAD/ CAM trīsdimensiju būvkonstrukciju aprēķinu, konstruēšanas un automatizētās detalizācijas programmas, kas ļauj veikt aprēķinus atbilstoši dažādu būvnormatīvu prasībām.

 

Ēku projektēšanā konstruktori veido trīsdimensiju modeli, kas vizuāli ļoti pārskatāms, izslēdz kļūdas un samazina projektēšanas laiku, iegūstot operatīvāku informācijas apmaiņu saskaņošanas fāzē

Darba procesā izmantojam vismodernākos metināšanas pusautomātus un četrpusīgo metināšanas automātu, kas nodrošina augstu ražību un konstrukciju kvalitāti, kā rezultātā tiek ieekonomēti līdzekļi un iegūta zemāka cena konstrukciju komplektam.