CSK Steel

SIA „CSK Steel” projekterar och tillverkar bärande byggnadsställningar av stål. Vi har specialiserat oss på tillverkning av lätta ramkonstruktioner av stål med hopfällbar botten, något som avsevärt minskar byggnadens fundament, kostnaderna samt själva byggtiden. Därigenom kan byggnaderna både levereras och tas i bruk snabbare.

 

Våra ingenjorer har tillgång till CAD/ CAM program som uppfyller dagens krav. Med dessa program kan man utföra tredimensionella beräkingar, konstruera och automatiskt detaljera byggnadskonstruktioner vilket gör det möjligt att utföra beräkningar för olika byggnormer.

 

Vid byggnadsprojektering gör konstruktörerna en tredimensionell modell som blir visuellt mer överskådlig, förhindrar att misstag begås, minskar projekteringstiden och dessutom får man ett mer effektivt informationstubyte under avstämningsfasen.

 

Under processens gång använder vi de senaste halvautomatiska svetsmaskinerna samt en maskin med fyra olika svetsmetoder, något som garanterar en hög produktivitet och kvalitativ konstruktion, vilket då resulterar i att man kan få fram hela konstruktionen till ett lägre pris och spara resurser.